POBOT Advanced training Spasticiteitsbehandeling ARM 2020

POBOT Advanced training Spasticiteitsbehandeling ARM 2020
11/09/2020
Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

--------------------------------------------------------------------

Advanced training spasticiteitbehandeling met botulinetoxine ARM is alleen voor geselecteerde deelnemers.
De toelating is gebaseerd op een voorinschrijving en er vindt een selectie voor deelname plaats op basis van eerdere trainingen en werkzaamheden. 
Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan de Advanced Trainingen (Arm, Been en/of Kind), vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  Op basis van uw antwoorden zullen wij u wel of niet als deelnemer selecteren

De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie , hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vier stations met telkens drie cursisten.

Toegang tot de training wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals die uit 3-daagse cursus of aantoonbare werkervaring op het gebied van de basale echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit en anatomie

Leerdoelen
Na het doorlopen van de cursusdag

 • Heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm.
 • Weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet.
 • Weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden.
 • De benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren.
 • Heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen.
 • Heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus

 • Allergan
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen

Cursuscommissie bestaat uit:

 • Dr. Anne Marieke Dommisse
 • Dr. Judith Fleuren
 • Prof. dr. Sander Geurts
 • Dr. Maurits Hoonhorst
 • Dr. Wim Janssen
 • Dr. Wojtek Polomski
 • Dr. Duco Steenbeek
Bezoek website voor meer informatie

11/09/2020

Doelgroep:

Organisatie:

LUMC - Boerhaave Nascholing

Locatie:

Vogellanden Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde, Volwassenrevalidatie, Hyacinthstraat 66a, 8013 XZ Zwolle Route: www.vogellanden.nl/route1

Aanvang:

Inlichtingen:

Accreditatie:

Locatie

Vogellanden Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde, Volwassenrevalidatie, Hyacinthstraat 66a, 8013 XZ Zwolle Route: www.vogellanden.nl/route1