Psychiatrie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Psychiatrie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
21/11/2019
Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Psychische klachten van één op de vier à vijf Nederlanders voldoet ooit in het leven aan een psychiatrische diagnose. Dat betekent dat alle artsen, en zeker huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, met deze problematiek te maken krijgen: niet alleen in de diagnostische fase, maar ook bij de verwijzing voor adequate behandeling.

De laatste jaren wordt er ook een toenemend beroep op huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gedaan bij de langdurige behandeling van psychiatrische patiënten. Na behandeling in de GGZ, als de patiënt weer gestabiliseerd is, komt de patiënt met de chronische-/onderhoudsbehandeling bij de huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Vaak met psychofarmaca. Er kunnen veel haken en ogen aan deze medicatie zitten en kennis hierover is dan ook onontbeerlijk voor de behandelaar.

Ook andere aspecten en thema’s kunnen in beeld komen. Wat te doen met een vraag om euthanasie vanuit een psychiatrische aandoening? Hoe suïcidale uitingen van een patiënt in te schatten? Hoe om te gaan met lastig gedrag van een patiënt, of met lastige of eisende familieleden? En wat betekent het voor de arts zelf om een heftige gebeurtenis mee te maken, en wat kan helpen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?

Allemaal thema’s die tijdens deze cursus aan de orde komen. De sprekers zullen de onderwerpen vooral praktisch benaderen, zodat u met nieuwe kennis en handvatten verder kunt in uw dagelijkse praktijk.

Cursuscommissie
Deze cursus wordt samengesteld door:
  • A. Lefebre, specialist ouderengeneeskunde, Novicare, Utrecht
  • Dr. I.M. van Vliet, psychiater, LUMC
  • Dr. H.M.M. Vos, huisarts, Den Haag


Deze cursus is sponsorvrij.

Bezoek website voor meer informatie

21/11/2019

Doelgroep:

Organisatie:

LUMC - Boerhaave Nascholing

Locatie:

, Gebouw: Gebouw 1, Zaal: Collegezaal 5, Route: 558, , Bereikbaarheid en parkeren

Aanvang:

Inlichtingen:

Accreditatie:

Locatie

, Gebouw: Gebouw 1, Zaal: Collegezaal 5, Route: 558, , Bereikbaarheid en parkeren