Diagnostische strategieën en farmacotherapie 2024

Diagnostische strategieën en farmacotherapie 2024
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Diagnostische strategieën en farmacotherapie 
Wilt u meer weten over diagnostiek en farmacotherapie bij de frequent voorkomende klachten zoals dyspnoe, trauma capitis, huidafwijkingen en slaapstoornissen? Dan is deze scholing wellicht wat voor u. In deze interactieve cursus, wordt aan de hand van diverse casuïstiek over deze onderwerpen, diagnostiek gekoppeld aan farmacotherapie.

Leerdoelen
Na het bijwonen van deze scholing kunt u systematisch via diagnose naar therapie, en zult u een handvat vinden in de diagnostiek en farmacotherapie van frequent voorkomende problemen zoals dyspnoe, val op het hoofd, huidafwijkingen en slaapproblemen. 

Het programma is opgebouwd, per onderwerp, in vier blokken, met elk 2 of meer presentaties. Binnen elk onderwerp zullen diagnostiek, therapie, en een discussie elkaar opvolgen, begeleid door verschillende sprekers. Deze opbouw zorgt ervoor dat u geboeid blijft en kennis verrijkt waarbij u wetenschappelijke inzichten direct zult kunnen toepassen in de alledaagse praktijk.

In deze cursus zult u leren:

 • hoe te handelen wanneer een patiënt die antistolling gebruikt, op het hoofd is gevallen.
 • welke antistollingsmiddelen beschikbaar zijn, en wat mogelijkheden zijn met betrekking tot couperen.
 • met welke afwegingen u een beslissing kunt maken over het wel of niet hervatten van antistolling bij ouderen met een verhoogd valrisico.
 • hoe u een afweging kunt maken over wel/niet antistollen op basis van de ChadsVasc2 en HASBLED score.
 • hoe u de oorzaak van kortademigheid kunt diagnosticeren, en op welke manier te herkennen of dit een cardiale of pulmonale oorzaak heeft
 • over diagnostiek en mogelijke behandelopties van een oudere patiënt met hartfalen en COPD.
 • hoe SGLT2-remmers, naast de indicatie diabetes melitus, ook kunnen worden ingezet bij patiënten met hartfalen. Hierbij worden diverse indicaties, vergoedingen en valkuilen besproken.
 • hoe SGLT2-remmmers opgestart kunnen worden bij de patiënt, en hoe te controleren op werking en bijwerking 
 • over diagnostiek en de behandeling van een patiënt met een rood been, en wat de meest voorkomende oorzaken zijn.
 • hoe u veelvoorkomende huidafwijkingen, al dan niet met behulp van AI apps, kunt herkennen.
 • onderscheid te maken tussen ademhalingsgerelateerde en niet-ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen, wanneer en hoe door te verwijzen, en over de verschillende behandelmogelijkheden. 

Doelgroep
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en artsen in opleiding.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. V.G.M. Chel, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • Dr. I.R. Jazet, internist, LUMC
 • Drs. A. Lahdidioui, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
 • Dr. N.A. Vorwald, huisarts, Leidseweg 95
   

Interesse in deze cursus? Stuur dan een mail naar: e.s.van_beekhuizen@lumc.nl  U wordt dan op de mailinglijst geplaatst zodat u een bericht ontvangt wanneer de inschrijving opent.