ONLINE - Van Krevelenwebinar XVII - De kansen en risico’s van de digitale wereld en social media

ONLINE - Van Krevelenwebinar XVII - De kansen en risico’s van de digitale wereld en social media
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
, Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.
De wereld zit in een stroomversnelling. De ontwikkelingen van internet en social media zijn bijna niet bij te houden en vaak leren wij als behandelaren de nieuwste ontwikkelingen van onze cliënten. Hoe houden wij ons als behandelaren staande in deze 'nieuwe wereld'? Hoe benutten we deze wereld zo goed mogelijk? En hoe krijgen we zicht en grip op de risico’s die deze wereld met zich meebrengen? 

In dit van Krevelenwebinar staan we stil bij de ontwikkelingen van de kansen en de risico’s die de digitale wereld en social media brengen en hoe deze de behandelingen van onze jongeren positief en negatief kunnen beïnvloeden.  

Van Krevelenwebinars
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier webinars met telkens een ander thema, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van LUMC Curium, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

LUMC Curium, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige LUMC Curium.

Accreditatie
Omdat dit Van Krevelenwebinar online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor dit Van Krevelenwebinar alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van dit Van Krevelenwebinar is samengesteld door:

  • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
  • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
  • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
  • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
  • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

Locatie:

  • , Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.