ECMO Basiscursus 2024-II

ECMO Basiscursus 2024-II
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Route naar het LUMC en parkeren
*** Deze cursus is volgeboekt. Inschrijving is alleen toegestaan voor personen die een uitnodiging hebben ontvangen en/of voor wie een cursusplaats is toegezegd. Is dit niet het geval voor jou en wil je op de wachtlijst? Stuur dan een verzoek naar: boerhaavenascholing@lumc.nl ***

Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) wordt de laatste jaren in toenemende mate toegepast bij zowel kinderen als volwassenen. Het is een complexe behandeling waar specifieke kennis en een multi-disciplinaire benadering noodzakelijk is.

In deze ECMO-cursus worden alle aspecten rondom ECMO behandeld, bestaande uit een mix van online voorbereiding (e-learning), gevolgd door drie fysieke en interactieve cursusdagen. Na het volgen van deze cursus heeft u de theoretische kennis en praktische vaardigheden om ECMO patiënten te kunnen behandelen.

Doelgroep  
De ECMO basiscursus is bestemd voor: IC-verpleegkundigen, (kinder) intensivisten (i.o.), klinisch perfusionisten (i.o.), thoraxchirurgen (i.o.), cardiologen (i.o.), longartsen (i.o.), (thorax) anesthesiologen (i.o.) met specialisatie kinderen en/of volwassenen. Andere belangstellenden zoals SEH-artsen, onderzoekers en klinisch technologen zijn ook welkom. 

Cursusopzet
Deze cursus bestaat uit een mix van online voorbereiding (zes e-learningmodules), gevolgd door drie fysieke en interactieve cursusdagen. De e-learning neemt de deelnemer mee in de basisprincipes van ECMO, veno-arteriële (cardiale) ECMO, veno-veneuze (respiratoire) ECMO, reanimatie met ECMO (ECPR) en verpleegkundige aspecten en monitoring van ECMO. Binnen de modules zijn er verschillende routes voor deelnemers die werken met: a) volwassenen, b) kinderen, c) zowel volwassenen en kinderen. De totale doorlooptijd van de modules wordt geschat op vier klokuren (beoordeling ABFE). De praktijk leert echter dat cursisten vaak meer tijd nodig hebben (gemiddeld 8 uur). Houdt u hier rekening mee. Wij adviseren u ook om de e-learning niet in één keer te maken. De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets en kan drie keer herkanst worden. Enkel deelnemers die de eindtoets succesvol afronden, krijgen toegang tot het on campus gedeelte. 

Verdere verdieping in de onderwerpen uit de e-learning vindt plaats tijdens de cursusdagen d.m.v. interactieve presentaties, multi-disciplinaire besprekingen en high-fidelity simulaties (met behulp van Califia 3.0 en Harvi simulator). De basiscursus wordt afgesloten met een digitaal examen.

Cursus materiaal
Naast de ECMO e-learning worden alle presentaties, na afloop van de cursus, digitaal beschikbaar gesteld in de persoonlijke leeromgeving op www.boerhaavenascholing.nl

Examen
De cursus wordt afgesloten met een digitaal examen bestaande  uit 30 vragen. Tijdens het examen mag geen literatuur worden geraadpleegd. De examenuitslag wordt direct bekend gemaakt. Voor deelname aan een herexamen kunt u contact opnemen met ecmocoordinator@lumc.nl

Certificering
Na afloop van de basiscursus en het behalen van het examen ontvangt u een certificaat.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

  • Drs C.V. Elzo Kraemer, internist-intensivist, co-directeur ECMO programma
  • Dr. P.P. Roeleveld, kinderarts-intensivist, co-directeur ECMO-programma
  • Dr. J.J. Maas, neuroloog-intensivist
  • Drs. J.E. López Matta, longarts-intensivist
  • Drs. J.A. Janson, internist-intensivist
  • Dr. R.H. Klein, kinderarts-intensivist
  • Mw. M.J. van Gijlswijk, IC verpleegkundige, ECMO-coördinator
  • Ing. E. van Es, klinisch perfusionist, ECMO-coördinator
  • Ing. A. van der Baan, klinisch perfusionist

Locatie:

  • Route naar het LUMC en parkeren