Klinische onderwijskunde 2024-IV

Klinische onderwijskunde 2024-IV
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Gebouw: gebouw 3 (Onderwijsgebouw), Route: 4e etage, Zaal: V4-52/56 Parkeren en bereikbaarheid LUMC
Arts-assistenten vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding van co-assistenten. Tot voor kort vervulden veel arts-assistenten die rol zonder dat daar enigerlei vorm van professionalisering aan voorafging. Inmiddels is er op landelijk niveau in het kader van de herziening van de vervolgopleidingen een nadrukkelijker plaats toegekend aan het ontwikkelen van onderwijsbekwaamheden. Parallel daaraan wordt ook de Masterfase in de OOR Leiden vernieuwd. Het aanbieden van de cursus Klinische Onderwijskunde sluit goed aan bij deze ontwikkelingen. In de cursus wordt de theorie en praktijk van modern kleinschalig klinisch onderwijs besproken en beoefend.

Alle AIOS uit de OOR Leiden kunnen kosteloos aan deze cursus deelnemen.

Wat levert deelname u op?

  • Een 'update' van principes bij het leren van volwassenen/professionals
  • Praktische tips voor het geven van onderwijs aan co-assistenten
  • Oefening in het geven van feedback en het beoordelen van co-assistenten
  • Een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere arts-assistenten 

Hoewel de cursus niet bedoeld is om u in detail over de inhoud van het curriculum te informeren, krijgt u wel een korte update van de belangrijkste principes en kenmerken in de nieuwe Masterfase.

Evaluatie

Hier zullen we gezamenlijk de belangrijkste leerpunten van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

Docenten

De cursus wordt begeleid door een duo, bestaand uit een ervaren clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een korte voordracht, vaardigheid of rol voorbereiden.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. Omdat veel AIOS al snel na de start van hun opleiding co-assistenten gaan begeleiden, adviseren we deze cursus zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in het 2e jaar te volgen.

Doelgroep
Bij voorkeur 2e jaars AIOS

Toetsing

Specifieke toetsing vindt niet plaats bij deze cursus.

 


Locatie:

  • Gebouw: gebouw 3 (Onderwijsgebouw), Route: 4e etage, Zaal: V4-52/56 Parkeren en bereikbaarheid LUMC