Teach The Teachers -Basis 2024-IV

Teach The Teachers -Basis 2024-IV
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Wilt u weten hoe u als supervisor het opleiden van AIOS in de dagelijkse praktijk kunt optimaliseren?

Tijdens de cursus Teach the Teachers-Basis gaat u via een e-learning aan de slag met drie thema’s: competentiegericht opleiden, het opleiden van AIOS en de ontwikkelingscyclus van de AIOS. Deze modules zijn opgebouwd uit een combinatie van teksten, visualisaties, video’s en vragen/opdrachten. Met het doorlopen van de modules volgt u een aantal karakters (zoals een opleider, supervisor en verschillende AIOS).

Tijdens de fysieke bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag met het toepassen en verdiepen van deze kennis. Dit doen we onder andere door middel van het verzorgen van een kort onderwijsmoment, het voeren van rollenspellen en uitvoeren van opdrachten.

Kortom: u krijgt online en offline een uitgebreide toolkit om aan de slag te gaan met opleiden van AIOS in de dagelijkse praktijk!

Leerdoelen

  • Deelnemers zijn zich ervan bewust hoe zij als rolmodel invloed kunnen hebben op de opleiding van de AIOS..
  • Deelnemers kunnen gestructureerde werkvormen demonstreren die tijdens korte onderwijsmomenten (5 minuten) kunnen worden toegepast in het onderwijs aan AIOS.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze formatief kunnen toetsen op de werkvloer en dit kunnen gebruiken bij het summatief toetsen.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze de Pendletonregels kunnen toepassen.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze een KPB-gesprek kunnen voeren.
  • Deelnemers zijn in staat om te analyseren hoe ze kunnen aansluiten bij de AIOS aan de hand van o.a. Kolb.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze leerzame activiteiten op de werkvloer als leer- of opleidingsmoment kunnen benutten.
  • Deelnemers begrijpen hoe ze AIOS in stappen vaardigheden kunnen aanleren.

De TTT-Basis hoeft maar één keer te worden gevolgd. Daarna vindt docentprofessionalisering plaats door TTT-Plus cursussen te volgen bij Boerhaave Nascholing of via incompany trainingen.

Trainers
De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

  • een ervaren clinicus die veel ervaring heeft in opleiden;
  • een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling.

Aantal deelnemers
Om een optimale interactie te garanderen tussen deelnemers en instructeurs is het aantal cursisten beperkt tot twaalf.

Doelgroep
Medisch specialisten die AIOS opleiden en begeleiden.