Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk

Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Online via ZOOM
Zorg op maat is steeds belangrijker in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Farmacogenetica kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Veel huisartsen zijn echter relatief onbekend met farmacogenetica en zetten dit nog weinig in. In deze cursus, bedoeld voor huisartsen, leert u wat farmacogenetica inhoudt, wat de meerwaarde ervan is en in welke situaties het een rol kan spelen.

Met behulp van farmacogenetisch onderzoek kan worden verklaard waarom een geneesmiddel in de gebruikelijke dosering minder of sterker werkt. Bovendien kan het aantonen waarom sommige patiënten onverwachte bijwerkingen hebben. Deze kennis heeft gevolgen voor de keuze of dosering van een geneesmiddel bij een individuele patiënt. Tijdens deze nascholing wordt aandacht besteed aan de basiskennis over farmacogenetica. Daarnaast gaan we in op hoe farmacogenetica in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden.

Voorafgaand aan de twee online avonden doorloopt u een voorbereidende e-learning. Door middel van de e-learning maakt u zich de farmacogenetische basiskennis eigen en oefent u met casuïstiek in een e-module. Na afronding van de afsluitende toets (minimaal 70% goed) kunt u deelnemen aan het avondprogramma op 18 december 2023. Tijdens deze online live bijeenkomst wordt deze kennis in de praktijk gebracht door middel van interactieve lezingen, casusbesprekingen en videos. Na deze bijeenkomst kunt u hiermee direct aan de slag in uw eigen praktijk. Uw ervaringen en die van de andere deelnemers worden besproken tijdens de (verplichte) online terugkombijeenkomst op 29 januari 2024 van één uur.

Praktische zaken

Aangezien het om een “blended cursus” gaat is het voor het verkrijgen van accreditatiepunten verplicht om zowel de online voorbereiding, de online avondbijeenkomst en de online terugkombijeenkomst bij te wonen. De toepassing in de praktijk-opdracht is facultatief, maar wel sterk aan te raden om tot effectief leren en toepassen van de kennis te komen.

Deze cursus bestaat uit:

  1. Voorbereidende e-module en toets (circa 2 uur)
  2. Online bijeenkomst 18 december (circa 4 uur)
  3. Facultatieve praktijkopdracht (gedurende 6 weken)
  4. Online terugkombijeenkomst (1 uur)

De doelgroep van deze cursus is huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten.


Locatie:

  • Online via ZOOM