TTT-Plus: Overtuigen en Verleiden. Een Masterclass in Non-Technical Skills

TTT-Plus: Overtuigen en Verleiden. Een Masterclass in Non-Technical Skills
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Gebouw: 1, Zaal:J-01-117 ,   Parkeren en bereikbaarheid LUMC
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
De moderne arts is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Hoe gaat de dokter van nu hiermee om en hoe geeft hij/zij vorm aan deze aspecten in de opleiding van arts in opleiding tot specialist? Daar is deze cursus op gericht. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van werken in een team staan centraal.

Doelgroep
Medisch specialisten, werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio, die AIOS begeleiden. Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van docent-professionalisering voor postdoctoraal leren.

Wat levert deelname u op?
De training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvatten om:

 • Te reflecteren op eigen gedrag
 • Feedback te geven
 • Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
 • Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
 • Conflicten te hanteren
 • Leiding te geven en te ontvangen
 • AIOS in bovenstaande vaardigheden te begeleiden.

Deze hulpmiddelen kunnen worden ingezet ter verbetering van samenwerkings- en communicatieperikelen uit de dagelijkse praktijk. En daarnaast wordt aan de hand van deze hulpmiddelen een concreet kader geboden om aios te begeleiden om samenwerking en communicatie vaardigheden te verbeteren.

De training heeft een interactieve vorm met o.a. uitwisseling van ervaringen, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Gehanteerde literatuur

 • Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman. Over reflectie en feedback.
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey. Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
 • Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk. Over conflicthantering.

Deelnemers
Er kunnen 9-12 cursisten deelnemen.

Tijdsinvestering en toetsing
De training wordt in 2 dagdelen (van ieder 4 uur) gegeven met een tussentijd van 3 weken.
Er is geen specifieke toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 8 uur.

Docenten
De training wordt gegeven door twee clinici.

Cursuscommissie

 • Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur / anesthesioloog, LUMC

Deelname
Medisch specialisten, werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio, die aios begeleiden. Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van docent-professionalisering voor postdoctoraal leren.


Locatie:

 • Gebouw: 1, Zaal:J-01-117 ,   Parkeren en bereikbaarheid LUMC