Geriatrische Oncologie 2023

Geriatrische Oncologie 2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Parkeren en bereikbaarheid LUMC
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Oncologische behandelingen zijn vaak ontwikkeld voor relatief jonge en vitale patiënten. De behandeling van oudere en kwetsbare patiënten vormt daarom vaak een uitdaging. Door de snelle vergrijzing zien we een sterke toename van oudere patiënten met kanker. Door de grote onderlinge verschillen in vitaliteit vraagt optimale behandeling van ouderen een geïndividualiseerde aanpak. In samenwerking met Boerhaave nascholing is vanuit het LUMC hierover een Blended cursus Geriatrische Oncologie ontwikkeld.

Bent u als oncoloog, (oncologisch) chirurg, gynaecoloog, internist-ouderengeneeskunde/klinisch geriater of verpleegkundig specialist betrokken bij oncologische zorg voor ouderen, laat u dan bijscholen over dit onderwerp tijdens onze blended cursus Geriatrische Oncologie.

In deze cursus staan we uitgebreid stil bij de beoordeling en behandeling van de oudere patiënt met kanker en specifieke tumorsoorten die veel bij deze groep voorkomen

De lesstof uit de cursus, die bestaat uit een voorbereidende e-learning en een on campus cursusdag, kunt u direct in de praktijk toepassen.

U leert binnen uw eigen specialisme waar u rekening mee moet houden bij het behandelen van ouderen met kanker en wat de effectiviteit en risico’s zijn van de verschillende oncologische behandelingen. Hiermee kunt u straks een goed behandelplan op stellen en effectieve samenwerkingen aangaan met andere specialisten om passende zorg voor deze grote groep patiënten te leveren. Daarnaast krijgt u tips over hoe er in de gedeelde besluitvorming over de verschillende behandelmodaliteiten optimaal rekening kan worden gehoudend met de doelen/wensen van oudere patiënten. Tenslotte bespreken we organisatievormen die gebruikt kunnen worden om oncogeriatrische spreekuren en MDO’s in uw ziekenhuis in te richten en kunnen we adviseren bij de implementatie van een oncogeriatrisch zorgpad.

Voorbereidende e-learning
Als voorbereiding volgt u op basis van uw specialisatie één van onze drie e-learnings. Iedere e-learning duurt circa 2 uur. In de e-learnings worden informatieve teksten en animaties aangeboden en wordt er geoefend met casuïstiek. U kunt kiezen uit:

 • colorectale oncologie bij ouderen
 • gynaecologische oncologie bij ouderen
 • mammacarcinoom bij ouderen

U kunt er - tegen een kleine meerprijs - voor kiezen om meerdere e-learnings te doen, dan ontvang u ook meer punten. Wij hebben voor de accreditatie 2 punten per e-learning gevraagd.

Fysieke cursusdag
Tijdens de on campus-dag ligt de focus op het opzoeken van de verdieping en op de samenwerking tussen het oncologische en het geriatrische team. Dit doen we gezamenlijk in de vorm van lezingen en een nagebootst MDO / poliklinisch spreekuur (werkgroepen). De dag sluiten we af met een opdracht waarbij u een zorgpad voor uw eigen ziekenhuis ontwerpt.

Voorafgaand aan de cursus, kunt u casussen aan leveren die in de werkgroepen besproken kunnen worden. Deze input kan per mail gestuurd worden naar Prof. dr. Johanneke Portielje (J.E.A.Portielje@lumc.nl).

Leerdoelen

 • Kennis verwerven over de biologische processen rondom veroudering en kanker
 • Inzicht verkrijgen in de wijze waarop de kwetsbaarheid bij een oudere patiënt kan worden ingeschat.
 • Kennis verwerven over de impact van leeftijd en vitaliteit op de uitkomsten van  oncologische behandelingen.
 • De vertaalslag kunnen maken van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk voor uw oudere patienten.
 • Vaardig worden in shared decision making met ouderen en het afstemmen van behandelplannen op de behandeldoelen van patienten. .
 • Het kunnen toepassen van bruikbare organisatiemodellen en zorgpaden voor geriatrische oncologie in de eigen praktijk.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: ABAN, NAPA en VSR, verwacht 8 punten incl. één e-learning. 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door: 

 • Prof. dr. J.E.A. Portielje, Internist oncoloog, LUMC
 • Dr. F. van den Bos, Internist ouderengeneeskunde, LUMC
 • Dr. N. de Glas, Internist oncoloog io, LUMC
 • Dr. M.E. Hamaker, Geriater, Diaconessenhuis Utrecht
 • Dr. J.R. Kroep, Internist oncoloog, LUMC
 • Dr. C.D. Kroon, Gynaecoloog  oncoloog, LUMC
 • Dr. G.J. Liefers, Chirurgisch oncoloog, LUMC
 • Dr. M. Slingerland, Oncoloog, LUMC
 • Dr. F.M. Speetjens, Medisch oncoloog, LUMC
 • Prof. A.M. Stiggelbout, Medische besliskunde, LUMC

Locatie:

 • Parkeren en bereikbaarheid LUMC