Webinar ouderen Online thema samenwerken en opzet Gestructureerd Periodiek Overleg

Webinar ouderen Online thema samenwerken en opzet Gestructureerd Periodiek Overleg
02/11/2022 18:30 - 19:30
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Inlichtingen:
©aliber Academie, info@sso-caliber.nl
Accreditatie:
Er kan een bewijs van deelname worden toegekend die u zelf kunt indienen bij uw beroepsvereniging

Webinar ouderen Online thema samenwerken en opzet Gestructureerd Periodiek Overleg
Aanmelden: https://www.aanmelder.nl/ouderengpo 

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, wijkmanagers en doktersassistente
 

Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor huisartsen, wijkmanagers en praktijkondersteuners die zijn verbonden aan WSV Support.

Omschrijving:
De bijeenkomst zal in het teken staan van het organiseren en opzetten van een GPO ouderenzorg in de praktijk. Ook geschikt als de huisarts (nog)  geen module ouderenzorg heeft.
Aan bod komen:

  • Organiseren GPO en opstellen zorgplan 
  • Wat kan de wijkmanager betekenen bij ouderenzorg
  • Starten in de praktijk hoe doe je dat?
  • Belang netwerkzorg 
     

Vragen: 
Heeft u vooraf vragen aan de spreker? Deze kunnen bij het aanmelden ingevuld worden in onderstaande vragenveld.  
 

Leerdoelen:
Aan het eind van de bijeenkomst weten de deelnemers hoe je een GPO binnen de huisartsenpraktijk kan organiseren. Verdieping van  kennis en implementatie ouderenzorg binnen de praktijk. 
 

Docenten
Het Webinar wordt verzorgd door:

  • Selma Jonkers  kaderhuisarts ouderenzorg
  • Wil van der Meer praktijkverpleegkundige POH-S en ouderenzorg
  • Wilma Biemond praktijkverpleegkundige en medewerker Kwaliteitsteam ROHWN/©aliber ouderenzorg

Aan dit Webinar hebben Veronique Wertenbroek, wijkmanager en een patiënt meegewerkt voor concrete voorbeelden

Accreditatie
Er kan een bewijs van deelname worden toegekend die u zelf kunt indienen bij uw beroepsvereniging. 
 

Contact
In geval van aanmeldvragen, of vragen over accreditatie kunt u contact opnemen met ©aliber Academie via info@sso-caliber.nl of via tel: 0252 767 099.