Teach the Teachers: Coach de Coach- Leidse Lijnen 2022-2023

Teach the Teachers: Coach de Coach- Leidse Lijnen 2022-2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Gebouw: gebouw 1, Zaal: collegezaal 4, Extra informatie: route 554, , Parkeren en bereikbaarheid LUMC
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde

Beschrijving:
Recidiverende ééndaagse scholing, verdeeld over twee ochtenden: vrijdag 9 september 2022 en vrijdag 13 januari 2023
Frequentie 1/jaar.
U schrijft zich in voor een lijn specifiek deel (LBV of LSGL) en diverse workshops.

Cursus voor docentcoaches
In het kader van professionalisering van docenten  wordt er een unieke cursus aangeboden. De cursus sluit goed aan bij het vernieuwde onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt (raamplan 2020). De lijndocenten zijn tegenwoordig procesbegeleider en coach naast hun rol als docent op competenties zoals klinisch redneren, anamnese en lichamelijk onderzoek, communicatie, samenwerken, leiderschap en gezondheidsbevordering  en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches Lijn Beroepsvorming (LBV), docenten klinisch redeneren consultvoering (KRCV) LBV en docenten Lijn Samenwerking-Gezondheidsbevordering-Leiderschap (LSGL) bij de Bachelor Geneeskunde. Bij de opzet van de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches LBV, KRCV-docenten en docenten LSGL gratis. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen. De cursus wordt live gegeven. Het eerste dagdeel gaat met name over de opbouw van het lijnonderwijs en over het begeleiden van studenten (zie hiervoor de informatie over de workshops). In het tweede deel wordt er aandacht gegeven aan het beoordelen van studenten via het gebruik van rubrics en het examineren van competenties en de inzet van gesprektechnieken. Plenair wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden zoals SRL, en bij de vraag hoe handelen in geval van studenten met problemen zoals studieachterstand, afname aan motivatie of onprofessioneel gedrag.

Inhoud cursus
Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie docentcoach en docent lijnonderwijs: docentcoach, lijndocent, coach en beoordelaar.
Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden zoals SRL, en bij de vraag hoe handelen in geval van studenten met problemen zoals studieachterstand, afname aan motivatie of onprofessioneel gedrag.

Thema's
Professioneel gedrag, zelfregulerend leren, persoonlijk leiderschap, studievaardigheden, weerbaarheid/welzijn, reflectiegesprekken en peerfeedback, algemene feedback regels, persoonlijk ontwikkelingsplan, motiveren van studenten, motiverende gesprekstechnieken, consultvoering, gebruik van rubrics, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, beoordeling en toetsing van competenties, monitoren van onprofessioneel gedrag, toolkit bij studenten met probleemgedrag en inclusief onderwijs.

Workshops
U kunt zich voor beide cursusdagen inschrijven voor een workshop en een inwerksessie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden en ook kunnen er eventuele kleine aanpassingen in het programma aangebracht worden.

Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus:

 1. Bent u in staat in uw rol als docentcoach LBV, docent LSGL, docent klinisch redeneren consultvoering LBV goed te omschrijven, met in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Bent u in staat de afwisselende modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten.
 3. Bent u in staat studenten te begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden communicatie, consultvoering, lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 4. U bent u in staat op de gestandaardiseerde manier de voor u relevante competenties te beoordelen en van rijke narratieve feedback te voorzien.
 5. U bent in staat de studenten met problemen vroegtijdig te herkennen en de juiste hulpmiddelen in te schakelen.
 6. U bent in staat de overige betrokken lijndocent(en)(coaches), mentoren en studentassistenten te benaderen om over de studenten met problemen te overleggen.
 7. U heeft uw eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen geformuleerd.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LSGL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. (Ania) Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • mw. drs. J. (Jolanda) Mol, LUMC,OEC
 • dhr. dr. J.A. (Jeroen) de Wilde, LUMC, PHEG
 • mw. dr. V. (Vera) Nierkens, LUMC,  PHEG
 • mw. drs. C.E. (Caroline) Serlie, LUMC, OEC

Locatie:

 • Gebouw: gebouw 1, Zaal: collegezaal 4, Extra informatie: route 554, , Parkeren en bereikbaarheid LUMC