Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer
30/09/2021 19:30 - 21:00
Doelgroep:
Apothekers, Huisartsenzorg, Paramedici
Organisatie:
Stichting ©aliber
Locatie:
 
Aanvang:
19:30 uur
Inlichtingen:
©aliber Academie, info@sso-caliber.nl
Accreditatie:
Zie omschrijving voor doelgroepen

Doelgroep

De scholing is voor alle bij ROHWN/©aliber aangesloten zorgprofessionals al dan niet binnen het samenwerkingsverband.
https://www.artsenleefstijl.nl/show/plan/3687615394016899939/het-leefstijlgesprek-het-leefstijlroer-in-de-spreekkamer 

Scholing

Een scholing over hoe je als zorgprofessional leefstijl bespreekt met je patiënten. Dit aan de hand van het Leefstijlroer. Het leefstijlroer is ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals om een gespreksinstrument te hebben waarmee je in de spreekkamer leefstijl bespreekbaar maakt. 

Het doel van het leefstijlroer is om met de patiënt in gesprek te gaan over de aspecten die voor zijn/haar gezondheid van belang zijn, vanuit het perspectief van de patiënt zelf. Ten alle tijden heeft de patiënt de regie en zal de zorgprofessional signaleren en de patiënt stimuleren en motiveren tot bewustwording en verandering. De zorgprofessional zal de patiënt hierin begeleiden en waar nodig doorverwijzen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe open je het gesprek in de spreekkamer over leefstijl?
  • Hoe geef je de patiënt zelf regie en zet je de patiënt in zijn kracht?
  • Hoe kun je het vervolg monitoren?
  • Wat is het leefstijlroer en hoe kun je deze gebruiken?
  • Wat is de balans tussen zorgverlener en patiënt; wie heeft welke verantwoordelijkheid?
  • Welke nazorg is essentieel?

Accreditatie:

  • 2 punten bij NVvPO (praktijkondersteuners)
  • 2 punten bij KNMG (ABAN, artsen)*
  • 2 punten bij V&VN (verpleegkundigen)
  • 2 punten bij CADD van NVDA (doktersassistenten)

In aanvraag bij Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister en VSR (verpleegkundigen specialisten)

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar en na afloop de toets maakt.

​Certificaat:

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Spreker:

Deze scholing wordt gegeven door Iris de Vries, huisarts, leefstijlarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van voeding en leefstijl op de agenda te zetten.