Evidence Based Medicine 2021-II

Evidence Based Medicine 2021-II
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
LUMC, gebouw 3, V4-18/22 Parkeren en bereikbaarheid
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen in het najaar 2021 doorgaan. Of de cursus online of fysiek zal plaatsvinden dat zal t.z.t. bepaald worden, dat is volledig afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19. Hierover zullen we u in een later stadium informeren.

***************************************************************************************************************

Dag 1

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: observationeel onderzoek.
Het grootste deel van de medische kennis is gestoeld op observationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit ondanks het feit dat we graag geloven dat alle kennis van gerandomiseerd onderzoek komt. Klinisch onderzoek naar etiologie (wat zijn de oorzaken van trombose?), prognose (wat is het overlijdensrisico na aortachirurgie?), diagnostische onderzoek (welke test is het best voor het aantonen van de ziekte van Cushing?), en de eerste fasen in het onderzoek naar therapeutische effecten kan niet anders dan observationeel worden verricht. Gedurende één dag worden aan de hand van uiteenzettingen en voorbeelden de principes van observationeel onderzoek uitgelegd. De dag start met een interactieve bespreking over verschillende vormen van onderzoek (cohort studies, case-control studies en cross-sectionele studies), hun toepasbaarheid en geloofwaardigheid. Vervolgens komen uiteenzettingen en oefeningen over maten van risico en p-waardes aan de orde. Daarop volgt een uiteenzetting over wat er ‘mis kan gaan’ bij onderzoek: bias en confounding, en hoe dit laatste kan worden aangepakt bij opzet of bij analyse. De besproken theorie zal worden toegepast tijdens een tweetal sessies waarbij medisch wetenschappelijke artikelen kritisch worden beoordeeld.

Dag 2

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: van onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen tot literatuur en richtlijnen.
In uw dagelijks werk komt u medische problemen tegen waarop u niet direct een antwoord heeft. Uw collega kampt met hetzelfde. Waar kunt u een betrouwbaar antwoord vinden? Deze cursus biedt daarvoor een systematiek aan. U begint de cursusdag met het systematisch samenstellen van uw klinische vraag. Vervolgens krijgt u praktische instructies over het zoeken in de literatuur. U gaat zelf praktisch op zoek en u stelt zichzelf kritische vragen over de waarde van de resultaten. In het geval van een artikel wilt u bijvoorbeeld weten of het voldoet aan de criteria die in het boek van Offringa zijn beschreven. Betreft het interventie, dan richt u zich op de gerandomiseerde studie. Resultaten van een aantal gerandomiseerde studies voegt u samen in een systematische review, waarvan u de conclusies kunt gebruiken in richtlijnen. Richtlijnen bevatten echter naast ‘evidence’ veelal ook ‘expert opinion’. Hoe hiermee om te gaan? Als het om bijwerkingen gaat zult u moeten werken met gecontroleerde observationele studies. Waarom is dit nodig? Op deze tweede cursusdag wordt u meegenomen op een tocht over alpenweiden en mijnenvelden. Tot slot blikt u terug op de bevindingen van de eerste cursusdag. Met deze twee dagen vergaart u kennis en vaardigheden waarmee u op een betrouwbare wijze een balans kunt maken tussen werking en bijwerking van een medische behandeling.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor arts-assistenten in opleiding tot specialist.

Docenten
Docenten van diverse klinische afdelingen, de afdeling Klinische Epidemiologie, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde.

Cursuscommissie

  • prof.dr. O.M. Dekkers, LUMC, Afdeling Endocrinologie
  • dr. C.D. de Kroon, LUMC, Afdeling Gynaecologie

Voorbereiding

Voor het tweede deel van het programma is het boek ‘Inleiding in evidence-based medicine’, geschreven door Offringa, Assendelft en Scholten; isbn: 9789031340064; 2e druk. Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum b.v. is zeer aan te bevelen. De hoofdstukken die extra aandacht vergen zijn:
Hfdst 2 de juiste vragen stellen
Hfdst 4.4 beoordeling van een artikel over therapie
Hfdst 4.5 bijwerkingen en etiologie
Hfdst 4.7 systematische reviews van interventieonderzoek
Hfdst 5 bewijs toepassen
Hdfst 6 richtlijnen


Locatie:

  • LUMC, gebouw 3, V4-18/22 Parkeren en bereikbaarheid