CAHAG COVID-19 online deel 1

CAHAG COVID-19 online deel 1
08/04/2021 19:00 - 21:00
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
CAHAG onderwijssecretariaat
Locatie:
 
Inlichtingen:
Accreditatie:
Aangevraagd voor 2 punten per avond (ABC1, NVvPO en V&VN).

Meld je hier aan voor donderdag 8 april 2021 van 19.00 – 21.00 uur
 
Meld je hier aan voor dinsdag 20 april 2021 van 19.00 – 21.00 uur
 
Beide avonden zijn los van elkaar te volgen. Wil je zowel 8 april en 20 april deelnemen, meld je dan voor beide avonden apart aan. De deelnemersbijdrage is €50,- per avond.

Deel 1: Postcorona in de ketenzorgconsulten op donderdag 8 april van 19.00 - 21.00 uur
 
Een patiënt met astma zegt tegen jou dat haar pufjes minder goed werken na het doormaken van corona en vraagt wat te doen? Of die oudere patiënt die vertelt angstig te zijn, omdat ze tijdens de besmetting van het virus twee keer een delier heeft gehad. En herken je ook de patiënt met COPD die zo bang is voor corona dat geïsoleerd leven de enige optie is. Of de patiënt met diabetes die na opname op de corona-afdeling ontregeld is? De gevolgen van corona kunnen zijn:
 
• Exacerbatie van de chronische ziekte (zoals sterkwisselende bloedsuikerwaarden, regelmatig longaanvallen)
• Benauwdheid, kortademigheid
• Pijn op de longen
• Vermoeidheid en minder uithoudingsvermogen
• (Droge) hoest
• Reuk- en smaakverlies
• Slaapproblemen
• Concentratieproblemen
• Angst en somberheid
• Gewichtsverlies
• Overige klachten (zoals coronatenen en beenklachten)

Het is altijd belangrijk om klachten niet onbehandeld te laten en geen controleafspraken uit te stellen in deze pandemie.

Wil jij ook meer informatie over:
• Medische gevolgen voor patiënten met een chronische- en/of ouderdomsaandoening?
• De begeleiding van jou in de rol van POH/PVK voor deze patiëntencategorie?
• Welke vragen je stelt als het onduidelijk is of de patiënt corona heeft doorgemaakt?
• Hoe je de ziektelast kunt beoordelen van de patiënt die je (virtueel) begeleidt?

 
Deel 2: Herstelzorg na corona op dinsdag 20 april 2021 van 19.00 – 21.00 uur
 
Herstellen van het coronavirus brengt voor de patiënt en naasten veel onzekerheid met zich mee. Het verloop en duur van het herstel wisselt sterk per persoon. Het kan ook zijn dat de patiënt eerst opknapt om vervolgens weer een terugval te krijgen. COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor klachten en beperkingen die voor langere tijd blijven, nadat iemand corona heeft doorgemaakt. Hierdoor kan er meer of andere zorg en ondersteuning nodig zijn. Overleg bij klachten en fysiek onderzoek zijn te belangrijk om uit te stellen. Goede begeleiding is daarom essentieel.

Tijdens deze nascholing is een forum van deskundigen aanwezig om kennis met ons te delen en om al je vragen te beantwoorden.Wil jij ook meer informatie over:
• Welke zorg en ondersteuning in de huisartsenpraktijk geboden kan worden?
• Wanneer overleg bij klachten belangrijk is en doorverwijzing overwogen moet worden?
• Hoe de behandeling en begeleiding van COVID-19 na verwijzing regionaal en multidisciplinair eruit kan zien?
• De stand van zaken van vergoeding bij doorverwijzing?
• Welke richtlijnen en protocollen helpend kunnen zijn?