e-learning Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen

e-learning Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Inlichtingen:
©aliber Academie, scholing@rijnduin.nl

AANMELDEN: 

Aanmelden: https://www.aanmelder.nl/behandelwensenregio 
De e-learning behandelwensen gesprek is bedoeld voor huisartsen en POH’s. De kosten zijn € 39,00.
Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Daarna ontvangt u per e-mail een voucher,  waarmee u de e-learning kunt volgen.  

e-learning behandelwensen gesprek
Het behandelwensengesprek gaat over het inventariseren van wensen en verwachtingen van kwetsbare ouderen ten aanzien van behandelingen. Dit onderwerp is alleen nog maar actueler geworden sinds de Covid-19 uitbraak.

Knooppunt Ketenzorg biedt hiertoe een e-learning behandelwensen gesprek aan.

Na het doorlopen van de e-learning bent u in staat om:

  • een afweging te maken wanneer een behandelwensengesprek te beginnen
  • het behandelwensengesprek voor te bereiden en te voeren
  • de uitkomsten van het behandelwensengesprek vast te leggen met behulp van het behandelwensenformulier en te registreren in het HIS
  • de behandelwensen door te geven aan zorgpartners in de keten (huisartsenpost, tweede lijn, thuiszorg) in uw regio.

Financiering behandelwensengesprek door Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid heeft de prestatie behandelwensengesprek toegevoegd in het overeenkomstdeel ‘Overige S3 afspraken’ bij die huisartsenpraktijken die de vereiste scholing gevolgd hebben. 
De deelnemende huisarts ontvangt van ©aliber na het succesvol afronden van de e-learning het benodigde certificaat voor de prestatie Behandelwensengesprek. ©aliber zal zorgdragen voor de terugkoppeling naar Zorg en Zekerheid voor invoering in het Vecozo zorginkoopportaal. Na goedkeuring van het certificaat door Zorg en Zekerheid ontvangt de huisarts in het Vecozo zorginkoopportaal een contract. Dit contract dient door de huisarts geaccordeerd te worden. Daarna kan ieder gesprek volgens deze werkwijze worden gedeclareerd met code 31244 (eerste gesprek) of 31242 (behandelwensengesprek na een jaar).

Locatie

De e-learning is online in uw eigen omgeving te volgen. Na inschrijving ontvangt u daartoe per e-mail een voucher.

Het doorlopen van de training duurt maximaal 2 uur. Het is mogelijk om tussendoor te pauzeren en de training op een later moment weer op te pakken.

Accreditatiepunten

Knooppunt Ketenzorg heeft ervoor gekozen om de accreditatie niet te verlengen. U ontvangt daarom niet meer automatisch accreditatiepunten na het behalen van het certificaat. Mocht u toch punten willen ontvangen dan dient u zelf uw behaalde certificaat in te dienen bij uw beroepsvereniging. Het certificaat is te downloaden nadat u de e-learning met succes heeft afgerond.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://www.aanmelder.nl/behandelwensenregio