Kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns Ouderengeneeskunde 2021

Kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns Ouderengeneeskunde 2021
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
  Locatie bij losse cursusdagen: Level - City Resort Leiden, Bargelaan 180, 2333 CW Leiden
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
De eerstelijnszorg voor ouderen maakt dynamische en uitdagende tijden door. Dit komt doordat het aantal ouderen met complexe hulpvragen nog altijd toeneemt. Hierbij willen ouderen een autonoom en betekenisvol leven leiden, zo mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving. Hierdoor veranderen de verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals. Wilt u deze verwachtingen proactief een plaats kunnen geven en de zorg voor ouderen mee kunnen laten bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen? Meld u dan aan voor deze opleiding.

Het Nederlandse zorgstelsel
De eerstelijnszorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Toch gaat het om een ingewikkeld stelsel. De zorg en ondersteuning worden namelijk geleverd vanuit verschillende wetten en financieringsbronnen. Het palet aan professionele en informele hulpverleners wordt daardoor steeds meer divers. Daarnaast zien we dat het volume en de complexiteit van de zorg toeneemt, terwijl het aantal verzorgers afneemt. Dit alles vraagt om flexibiliteit gebaseerd op stevige expertise. De samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is een essentiële voorwaarde voor vraag-gestuurde, geïntegreerde ouderenzorg. Hiernaast is samenwerking met andere medische en welzijnsdisciplines onmisbaar.  

Kwalitatieve zorg voor ouderen
In deze opleiding wordt u als huisarts en specialist ouderengeneeskunde geëquipeerd om een actieve rol te spelen in het vormgeven van optimale zorg voor ouderen in uw eigen regio. Door lidmaatschap van de Landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen (Laego) kan er tegelijk worden bijgedragen aan landelijke kwaliteitskaders. Ook kunt u gebruik maken van de daar verzamelde ervaring en expertise. Als deelnemer aan deze cursus leert u (nog beter) samen te werken en sturing te geven aan de innovatie van zorg.

Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde
De kaderopleiding wordt in een periode van 2 jaar gegeven op 20 onderwijsdagen. Er worden eendaagse sessies in Leiden aangeboden en tweedaagse sessies in Woudschoten (Zeist). Naast de reguliere onderwijsdagen maken ook een aantal ‘site visits’ onderdeel uit van het programma, zoals een bezoek aan het Ministerie van VWS en andere invloedrijke ‘spelers’. In de opleiding staan 5 grote lijnen centraal:

 1. Visieontwikkeling m.b.t. persoonsgerichte integrale zorg voor ouderen;
 2. Kennis en inzicht m.b.t. organisaties, samenwerking en veranderprocessen;
 3. Specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen;
 4. Interprofessionele samenwerking;
 5. Persoonlijke groei en leiderschap van deelnemers.

Tijdens de opleiding verwerft u zelfstandig kennis, door bijvoorbeeld het lezen van de literatuur of het maken van e-learnings. De onderwijsdagen zijn er voor verdieping, afstemming, praktische uitvoering en het oefenen van vaardigheden onder leiding van een ervaren mentor. De totale studiebelasting is ongeveer 6 uur per week.

Bekijk vooral ook deze film: Kaderopleiding geintegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde

Geregistreerd kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde
Na de opleiding worden deelnemers geregistreerd kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde. Tijdens de opleiding zijn deelnemers gratis aspirant lid van de expertgroep Laego (Landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde voor ouderen). Na de opleiding kunnen ze definitief lid worden

COVID-19 UPDATE
Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 is het mogelijk dat een deel van deze opleiding online zal plaatsvinden.

Opleidingscommissie

 • Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, huisarts PHEG en ouderengeneeskunde LUMC
 • Prof.dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde PHEG LUMC
 • Drs. L. van der Jagt, NHG
 • Drs. Jacqueline Bustraan, onderwijskundige LUMC
 • Dr. Tony (A.J.) Poot, huisarts PHEG LUMC

Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de Kaderopleiding kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator Tony Poot via A.J.Poot@lumc.nl

 


Locatie:

 •   Locatie bij losse cursusdagen: Level - City Resort Leiden, Bargelaan 180, 2333 CW Leiden