Startformulier intervisie MTVP

Beste collega,

Hieronder vind je het startformulier voor de eerste intervisie van MTVP.

Dit formulier is een handvat bij de uitvoer van je plannen. En je legt hiermee meteen de eerste van je twee verantwoordings-
momenten van jaar 1 vast. 

Je kunt tussen twee vormen van intervisie kiezen:

   1. Bestaande intervisie via bijvoorbeeld je eigen huisartsensamenwerkingsverband. Enkele grotere HAGRO's gaven aan
       dat hun voorkeur daar naar uit gaat. Het is handig wanneer er dan (naast het formulier voor de praktijken) op HAGRO
       niveau een verslag gemaakt wordt, zodat de intervisie een halfjaar later goed opgevolg kan worden.

   2. Intervisie aangeboden door Rijn en Duin. Voor wanneer je het fijn vindt om meegenomen te worden.
       Je kunt je hier aanmelden als je interesse hebt mtvp@rijnduin.nl, dan regelen wij een passend aanbod.

Bij beide vormen vragen we je dit intervisieformulier in te vullen.

Het staat praktijken vrij om alvast te beginnen met de intervisie. Dit om huisartsensamenwerkingsverbanden de kans geven
om op inhoud gezamenlijk te starten, ondanks dat niet alle praktijken tegelijkertijd zijn ingeloot.

Alle MTVP materialen zijn terug te vinden via de eigen inlog die een huisartsenpraktijk krijgt. Zoals algemene informatieve
materialen, maar ook jouw ingediende stukken waaronder je inschrijving en intervisieverslaglegging.

Vragen of suggesties? Neem contact op met mtvp@rijnduin.nl.

Met vriendelijke groeten namens Rijn en Duin.

Algemeen

Praktijknaam *

Datum waarop de intervisie plaatsvond *

Interventies 'anders werken' jaar 1

Wij schreven ons in voor de interventie 'taakherschikking'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de interventie 'taakherschikking'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet een praktijk waar mogelijk een certificaat van deelname aan cursus of opleiding kunnen overleggen/uploaden in je persoonlijke MTVP omgeving.

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'taakherschikking'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'taakherschikking', of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

Einddoel: in de praktijk zijn één of meer huisartsen of andere medewerkers werkzaam met een substantiële (tenminste 8 uur per week) taak buiten de voor hen gebruikelijke taken.

[Zie ook de menukaart voor voorbeelden]

Wij schreven ons in voor de interventie 'beeldbellen / e-mail / chatcontact'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de interventie 'beeldbellen / e-mail / chatcontact'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een contract kunnen overleggen waaruit blijkt dat een dienst wordt afgenomen waar één of meer van deze producten is opgenomen/uploaden in je persoonlijke MTVP omgeving.

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'beeldbellen / e-mail / chatcontact'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'beeldbellen / e-mail / chatcontact', of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

Einddoel: in de praktijk worden op dagelijkse basis e-consulten en beeldbellen ingezet.

[verwijzen naar menukaart voor voorbeelden]

Wij schreven ons in voor de interventie 'EHealth platforms'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis van de interventie 'EHealth platforms'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken een bewijs van afname van deze dienst kunnen overleggen//uploaden in je persoonlijke MTVP omgeving.

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'EHealth platforms'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'EHealth platforms', of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

Einddoel: de praktijk maakt gebruik van een eHealthplatform (HIS-gelieerd of standalone).

[verwijzen naar menukaart voor voorbeelden]

Wij schreven ons in voor interventie 'flexibele consultduur en anders inroosteren'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de interventie 'flexibele consultduur en anders inroosteren'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken aantonen dat de spreekuren flexibel worden ingedeeld. Een mix van inloop- en afspraakspreekuur valt hier ook onder. 

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'flexibele consultduur en anders inroosteren'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'flexibele consultduur en anders inroosteren'?

Einddoel: in de praktijk worden spreekuren flexibel ingedeeld met consultduur die uiteenloopt van 5-30 minuten.

[verwijzen naar menukaart voor voorbeelden]

Interventies 'voeren andere gesprek' jaar 1 en 2

Wij schreven ons in voor de interventie 'SOLK/ALK training'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de interventie 'SOLK/ALK training'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een bewijs van deelname kunnen overleggen aan een SOLK/ALK-training (deelname aan een training in de afgelopen drie jaar is geldig)/uploaden in je persoonlijke MTVP omgeving.

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'SOLK/ALK training'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'SOLK/ALK training', of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

Einddoel: de huisartspraktijk past de geleerde gesprekstechnieken toe en geleidt patiënten naar passende niet-somatische zorg (zoals Welzijn op Recept, eerste- of tweedelijns GGZ).

Wij schreven ons in voor de interventie 'Positieve Gezondheid'

Voldoe je op dit moment aan de minimale eis voor de interventie 'Positieve Gezondheid'?

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet men een bewijs van deelname kunnen overleggen aan een PG-training (deelname aan een training in de afgelopen drie jaar is geldig. Ook de trainingen die de afgelopen jaren zijn aangeboden door REOS en de individuele Zorggroepen) en waar mogelijk samenwerkingsafspraken met het sociaal domein waar PG (of een vergelijkbaar model) wordt gebruikt. /uploaden in je persoonlijke MTVP omgeving.

Welke stappen heb je eerder al gezet t.b.v. 'Positieve Gezondheid'?

Welke stappen zet je komend half jaar om toe te werken naar het einddoel van 'Positieve Gezondheid', of zelfs om dit einddoel te verbeteren?

Einddoel: in de praktijk vinden consulten plaats met aandacht voor de dimensies van Positieve Gezondheid. Op basis van deze gesprekken vinden verwijzingen plaats naar het sociaal domein.

Interventies 'samenwerken met het netwerk', jaar 2

Aangezien de interventies van 'samenwerken met het netwerk' niet dit jaar, maar in het tweede jaar opgepakt hoeven te worden, hoef je nu nog niets daarover vast te leggen in de intervisie.

Afsluitend

Wil je Rijn en Duin nog wat meegeven?

Bedankt voor het invullen!